Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Quà HOT

Chào hè cùng Phong Vân Truyền Kỳ,

Nhằm tạo điều kiện đểcác chiến binh hưởng thụ mùa hè sôi động, BDH sẽ mở đầu chuỗi sụ kiện HOT bằng đợt tích lũy tiêu phí như sau:

Thời Gian

Từ ngày 15/06 đến 23h59 ngày 17/06

Nội Dung

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
3.000 vàng Ma tinh cấp 3 *5 + 200 lá
6.000 vàng Ma tinh cấp 4 *5 + 500 lá
10.000 vàng Bí Thủy Châu *1 + 1000 lá
13.000 vàng Rương đồ MJ *1+ 1200 lá
16.000 vàng Mảnh Vẫn Thạch *10 (NL hợp thành Xích Diệm Chu Tước) + 1500 lá
20.000 vàng Thời Trang Cung Song Ngư *1 + 1500 lá
25.000 vàng Kích Thuế Ước Thiên Sứ *1 + 1700 Lá

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 10.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 10.000 vàng,  không nhận được mốc 2.000 vàng và 5.000 vàng.

Những hoạt động sôi nổi còn chờ phía sau nha các chiến binh!