Tích Nạp Nhận Kiếm Quyết Trạch Nhận Mỗi Ngày

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

05.03 - 10.03

Thời gian

Từ ngày 05.03 đến 23:59 ngày 10.03

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
20.000 Cuộn G.Định Cao Khóa *5 + Kim Diệp *300
100.000 Thẻ May Mắn *1 + Rương Máy Móc *2
200.000 Hộp Cân Đẩu Vân 1 *1 + Cuộn G.Định Cao Khóa *10
500.000 Hộp Cân Đẩu Vân 1 *1 + Rương Trận Hình Cao Cấp *1
1.000.000 Hộp Cân Đẩu Vân 2 *1 + Rương Trận Hình Cao Cấp *1
1.500.000 Hộp Cân Đẩu Vân 3 *1
2.500.000 Kiếm Quyết Trạch Nhận *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.500.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.
  • Trường hợp trong 4 ngày, mỗi ngày đều đạt 2.500.000 thì nhận Kiếm Quyết Trạch Nhận *4 và các phần thưởng khác *4.
  • Nơi Tiếp nhận yêu cầu trang bị tùy chọn, các bạn vui lòng Inbox vào Fanpage https://www.facebook.com/pvtkvn/

Mời các chiến binh cùng tham dự!