Tích Nạp Ngày Nhận Vũ Khí Xích Thiên Sứ

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

10.10 - 13.10

Thời gian

Từ ngày 10.10 đến 23:59 ngày 13.10

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
20.000 Vé Cường Hóa Khóa *5 + Rương Tình Thái Đáp Lễ (I) *1
100.000 Thẻ May Mắn *1 + Rương Tình Thái Đáp Lễ (II) *1
200.000 Phiếu Rút Thưởng *1 + Rương Tình Thái Đáp Lễ (II) *1
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3 + Rương Tình Thái Đáp Lễ (II) *3
1.000.000 Trang bị Vong Ái (Tùy Chọn) *1 + Rương Trận Hình Cao Cấp *1
1.500.000 Trang bị Nước Mắt Nữ Thần (Tùy Chọn) *1
2.500.000 Vũ khí Xích Thiên Sứ *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.500.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.
  • Trường hợp trong 4 ngày, mỗi ngày đều đạt 2.500.000 thì nhận Xích Thiên Sứ *4 và các phần thưởng khác *4.
  • Nơi Tiếp nhận yêu cầu trang bị tùy chọn, các bạn vui lòng Inbox vào Fanpage https://www.facebook.com/pvtkvn/

 

 

Nâng cấp trang bị Vong Ái tại Thành Maya>Tiểu Buôn

Thông tin Trang bị Nước Mắt Nữ Thần (Thích hợp cho vk Súng)

Thông tin vũ khí Xích Thiên Sứ

Mời các chiến binh cùng tham dự!