Thú cưỡi Cân Đẩu Vân lần đầu tiên xuất hiện

THÚ CƯỠI CÂN ĐẨU VÂN

Thú Cưỡi Cân Đẩu Vân – Kẹo Bông Gòn là thú cực mạnh và hiện tại chưa có người chơi nào sở hữu.

Để sở hữu thú cưỡi siêu hiếm này, người chơi cần sưu tầm đủ 7 Mảnh Cân Đẩu Vân từ số 1 -> số 7 và đến Thầy Hợp Thành Thú Cưỡi (Quảng Trường Tân Nguyệt Trấn)

Các Mảnh Cân Đẩu Vân người chơi có thể nhận được khi mở các Hộp Cân Đẩu Vân 1,2,3 thông qua các hoạt động event (Nạp, Tiêu Phí…)

  • Hộp Cân Đẩu Vân 1: Ngẫu nhiên nhận Mảnh Cân Đẩu Vân 1,2
  • Hộp Cân Đẩu Vân 2: Ngẫu nhiên nhận Mảnh Cân Đẩu Vân 3,4
  • Hộp Cân Đẩu Vân 3: Ngẫu nhiên nhận Mảnh Cân Đẩu Vân 5,6,7

Dưới đây là chi tiết chỉ số sức mạnh của thú cưỡi này: