Sự Kiện Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Khế Ước Thiên Sứ

Chào hè cùng Phong Vân Truyền Kỳ,

Nhằm tạo điều kiện đểcác chiến binh hưởng thụ mùa hè sôi động, BDH sẽ mở đầu chuỗi sụ kiện HOT bằng đợt tích lũy tiêu phí như sau:

Thời Gian

Từ ngày 24/07 đến 23h59 ngày 26/07

Nội Dung

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
3.000 vàng Ma tinh cấp 3 *5+ 200 lá
6.000 vàng Ma tinh cấp 4 *5+ 500 lá
10.000 vàng Bí Thủy Châu *1 + 1000 lá
14.000 vàng Rương đồ MJ *1+ 1200 lá
19.000 vàng Mảnh Vẫn Thạch *10 (NL hợp thành Xích Diệm Chu Tước) + 1800 lá
25.000 vàng Kích Khế Ước Thiên Sứ *1 + 2200 lá

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 14.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 14.000 vàng,  không nhận được mốc 3.000 vàng và 6.000 vàng.

Hè sôi động cùng Phong Vân Truyền Kỳ!!!!