Sự Kiện Tiêu Vàng Nhận Quà

Chào hè cùng Phong Vân Truyền Kỳ,

28/09 Phong Vân Truyền Kỳ mở đợt sự kiên tiêu vàng tích lũy mới với nội dung chi tiết như sau:

Thời Gian

Từ ngày 19.10 đến 23h59 ngày 22.10

Nội Dung

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
500 vàng Vé Cường Hóa C.Cấp Khóa *5 + Rương Mảnh Trận Hình *1
2.000 vàng Ma Tinh cấp 3*5
5.000 vàng Ma Tinh cấp 4*5
10.000 vàng Bí Thủy Châu*1 + 1000 Lá
21.000 vàng Sách Cường Hóa Mũ Bí Ngô Bạo + 1800 Lá
30.000 vàng Mũ Bí Ngô Lợi Hại *1

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 5.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5.000 vàng,  không nhận được mốc 2.000 vàng và 500 vàng.