Sự Kiện Tích Lũy Nạp Ngày Nhận Xích Thiên Sứ

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

06.09 - 09.09

Thời gian

Từ ngày 06.09 đến 23:59 ngày 09.09

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
20.000 Vé Cường Hóa Khóa *5 + Rương Mảnh Trận Hình *1
100.000 Thẻ May Mắn *1 + Trận Hình Toái Phiến Bảo Rương *1
200.000 Phiếu Rút Thưởng *1 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *10
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3 + Rương Trận Hình Cao Cấp *1
1.000.000 Rương đồ MJ *1 + Rương Trận Hình Cao Cấp *1
1.500.000 Cánh MJ *1
2.500.000 Vũ khí Xích Thiên Sứ *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.500.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.
  • Trường hợp trong 4 ngày, mỗi ngày đều đạt 1.000.000 thì nhận Rương đồ MJ *4 và các phần thưởng khác *4.

Mời các chiến binh cùng tham dự!