Shop VIP Lên Kệ Vật Phẩm Mới

Shop Bán Thú Cưỡi

- Thời gian: Từ 22/11 đến 25/11

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Shop VIP Thời Hạn sẽ mở bán thú cưỡi bằng KNB với chi tiết như sau:

THÚ CƯỠI GIÁ BÁN (KNB)
Tiêu Phon g - Chí Mạng Hạt 20.000
Thú Cưỡi Chu Tước Nhỏ 20.000
Dục Huyết Phượng Hoàng 22.000
Thanh Loan 22.000

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!