Nạp Tích Lũy Mỗi Ngày Nhận Rãnh Skill Nhân Vật

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

18.06 - 20.06

Thời gian

Từ ngày 18.06 đến 23:59 ngày 20.06

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
350.000 Tân Lễ Bao x2
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3
850.000 Sách Chế Tạo Trang Bị Chiến Sĩ *1
1.500.000 Sách Cường Hóa Chu Tước Nhỏ
2.000.000 Vũ Khí Tước Vũ *1
2.500.000 Sư Thứu Hùng Ưng *1
3.300.000 Rãnh Skill Nhân Vật *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  3.300.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!