Mở bán thú cưỡi tại Shop Vip

Thưa các chiến binh,

Chào đón cuối tuần, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ mở bán Thú Cưỡi tại Shop Vip nhằm phục vụ nhu cầu tu luyện của các chiến binh.


SHOP VIP CÓ THỜI HẠN

Mở bán thú cưỡi

05.06 đến 09.06

Nội dung

Trong thời gian hoạt động (05.06 đến 09.06), tại ShopVip sẽ  lên kệ mở bán các thú cưỡi như sau:

  • Thanh Loan giá bán 17.000 KNB
  • Hùng Ưng Sư Thứu giá bán 27.000 KNB
  • Panda Lá Trúc giá bán 15.000 KNB

Hùng Ưng Sư Thứu

Panda Lá Trúc

Thanh Loan

Ghi chú

Hết ngày 09.06.2015, Thú Cưỡi sẽ được tháo xuống khỏi Shop Vip.

Nhân sĩ nhanh tay để sở hữu những thú cưỡi mới vô cùng đặc biệt chỉ có trong dịp này nhé!