HOT: sự kiện Nạp Tích Lũy Nhận Quà VIP

Thưa các chiến binh,

Cùng tin vui khai mở server mới Phong Thần Cước, Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các chiến binh một hoạt động hấp dẫn hữu ích!

Tích Lũy Nhận Quà VIP

 

Từ ngày 05.12 đến 23h59' ngày 08.12

 

Trong thời gian hoạt động, người chơi tích lũy nạp đạt mức nhất định sẽ được nhận thưởng:

 

Nạp Phần thưởng
7.500.000 Đồng Rãnh Skill Pet*1+ Tân Lễ Bao*5
4.100.000 Đồng Sư Thứu Thần Thánh*1+ Tân Lễ Bao*5
2.400.000 Đồng Nhận thêm Găng MJ*1+ Tân Lễ Bao*3
1.100.000 Đồng Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1+ Tân Lễ Bao*2
350.000 Đồng Tân Lễ Bao*1

Lưu ý: hoạt động này không áp dụng cho server mới Phong Thần Cước.

 

Mời các chiến binh cùng tham gia!