Giỗ Tổ Cùng Phụ Bản Hùng Vương

Các chiến binh thân mến,

Phụ Bản Hùng Vương trở lại mừng ngày giỗ tổ.

CHINH PHỤC PHỤ BẢN HÙNG VƯƠNG

12.04 - 18.04

Thời gian

Từ ngày 12.04 đến 18.04

Nội dung

Map: Quảng Trường Tân Nguyệt Trấn

NPC: Phụ bản Giỗ Tổ Hùng Vương

Yêu cầu: Level 50 trở lên mới có thể nhận nhiệm vụ

Giới hạn: 1 ngày có thể hoàn thành phụ bản 1 lần Dễ, 1 lần Khó.

Phụ bản Hùng Vương có 2 chế độ Dễ và Khó.

Phụ Bản Dễ

Các anh hùng vào tiêu diệt Thủ Lĩnh Dã Nhân để hoàn thành nhiệm vụ.

Hoàn thành nhiệm vụ nhận được Lễ Bao Hùng Vương Chúc Phúc.

Mở Lễ Bao Hùng Vương Chúc Phúc có cơ hội nhận được:

 • Tân Lễ Bao
 • Bùa Năm Mới
 • Pháo Chúc Phúc
 • Hộ Vai Lang Ma
 • Nỏ Lang Nha (Độc)
 • Ấu Long
 • Nhẫn Quyền Vương
 • Cung Tử Tiêu
 • Và nhiều phần thưởng hấp dẫn khác
Phụ Bản Khó

Tiến vào phụ bản tiêu diệt toàn bộ quái sẽ hoàn thành nhiệm vụ nhận được LB Hùng Vương (Cao Cấp).

Mở LB Hùng Vương (Khó) có cơ hội nhận được:

 • Thanh Long Ấn (cấp 1)
 • Huyền Vũ Giáp (cấp 1)
 • Chu Tước Diệm (cấp 1)
 • Bạch Hổ Hống (cấp 1)
 • Phiếu Rút Thưởng
 • Thiểm Quang Ngân Nguyệt Hộ Phù
 • Và còn nhiều phần thưởng hấp dẫn khác

Mời các chiến binh cùng tham dự.