Đón Tết Tưng Bừng - Phụ Bản Ông Táo

Thời gian

Từ ngày 01.02  đến ngày 10.02

Nội dung

Vị Trí: Tần Nguyệt Cổ Trấn – Phồn Hoa Đô Thành

PB này có 2 độ khó: Thường Lv60 và Cao Lv85

Phần Thưởng

Mở Rương Cát Tường Như Ý cao có cơ hội nhận Cung Tử La Lan (item mới cực hot), đồ Tiềm Năng...

Chi tiết sức mạnh Cung Tử La Lan sau khi đã nâng cấp