Chuỗi Sự Kiện Tiêu Vàng Nhận Quà Từ 28/09

Chào hè cùng Phong Vân Truyền Kỳ,

28/09 Phong Vân Truyền Kỳ mở đợt sự kiên tiêu vàng tích lũy mới với nội dung chi tiết như sau:

Thời Gian

Từ ngày 27/09 đến 23h59 ngày 30/09

Nội Dung

Giảm giá CashShop

Giảm giá 15% các vật phẩm trong CashShop.

Tiêu Vàng nhận quà:

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
500 vàng Vé Cường Hóa Khóa *5 + Rương Mảnh Trận Hình *1
2.000 vàng Ma Tinh cấp 3*5
5.000 vàng Ma Tinh cấp 4*5
10.000 vàng Bí Thủy Châu*1 + 1000 Lá
21.000 vàng Mảnh Vẫn Thạch *10( nguyên liệu hợp thành Xích Diệm Chu Tước) + 1800 Lá
30.000 vàng Thời Trang Spiderman x1

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 5.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5.000 vàng,  không nhận được mốc 2.000 vàng và 500 vàng.