Cập Nhật Hệ Thống Trận Hình

Thưa các chiến binh,

Hôm nay Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiếp tục cập nhật thêm Cấp Độ của Kỹ Năng Trận Hình nhằm đề cao sức mạnh cũng như tinh thần tổ đội.

Giới thiệu về Kỹ Năng Trận Hình:

Khi bạn tổ đội 3 người trở lên, Kỹ Năng Trận Hình sẽ được kích hoạt, giúp tất cả thành viên trong đội tăng sức mạnh cũng như khả năng phòng thủ.

TÊN KỸ NĂNG TRẬN HÌNH CẤP ĐỘ THUỘC TÍNH CỘNG THÊM
Thanh Long Ẩn 1/2/3/4/5 Tốc Độ Ra Đòn, Chuẩn Xác, Tránh Né +5/7/9/12/15%
Huyền Vũ Giáp 1/2/3/4/5 Phòng Chém, Phòng Đâm, Ma Thủ +5/7/9/12/15%
Chu Tước Diệm 1/2/3/4/5 Trạng thái cơ bản, Miễn Sát Thương, Thấu Rõ +5/7/9/12/15%
Bạch Hổ Hống 1/2/3/4/5 Chém, Đâm, Ma Công +5/7/9/12/15%

Cách sở hữu Kỹ Năng Trận Hình:

Người chơi thu thập các Bảo Rương Trận Hình, mở ra sẽ có cơ hội nhận quyển Kỹ Năng Trận Hình:

TÊN RƯƠNG VẬT PHẨM CÓ THỂ NHẬN CÁCH NHẬN
Trận Hình Toái Phiến Bảo Rương

Các Mảnh Trận Hình

Cùng nhiều vật phẩm khác

- Tham gia các hoạt động của game

- Hoặc thu thập Huy Hiệu Mừng Năm Mới x20

Rương Mảnh Trận Hình

Các Mảnh Trận Hình

Cùng nhiều vật phẩm khác

- Tham gia các hoạt động của game

Rương Trận Hình Cao Cấp

Sách Kỹ Năng Trận Hình Cấp 2-4

Cùng nhiều vật phẩm khác

- Tham gia các hoạt động của game

Cách Nâng Cấp Kỹ Năng Trận Hình:

- Thu Thập 4 Mảnh trận hình cùng loại từ 1 đến 4 sẽ đổi được 1 Quyển Trận Hình Cấp 1

- 3 Quyển Kỹ Năng Trận Hình cùng loại và cùng Cấp Độ sẽ hợp thành 1 quyển có cấp độ cao hơn

Nơi Đổi:

Tại Quảng Trường Tần Nguyệt Trấn đi đến thành Maya

Gặp Tiểu Buôn>Shop Trang Bị Hợp Thành

Các chiến binh hãy sẵn sàng tham dự!