Cảnh báo về việc đặt tên sai qui cách

Thưa các chiến binh,

Để PVTK là một môi trường chơi game lành mạnh và bổ ích, BQT xin thông báo đến các chiến binh đang tham gia giải cứu thế giới về việc đặt tên nhân vật, quốc gia và pet không hợp lệ.

CẢNH BÁO ĐẶT TÊN NHÂN VẬT - QUỐC GIA - PET

Theo đó, những trường hợp đặt tên sai qui cách sẽ bị khóa tài khoản ngay lập tức.

Minh họa đặt tên sai qui cách

Các chiến binh vui lòng nhanh chóng đổi tên nhân vật, quốc gia và pet để tránh bị khóa tài khoản đáng tiếc.

Thời gian kiểm tra và khóa tài khoản: 14g ngày 29.07.2016.

 

BQT kính báo.