Bộ Kinh Vân - Bùa Hộ Mệnh

Một sự kiện cuối tuần hấp dẫn dành tặng riêng đến các chiến binh của cụm máy chủ Bộ Kinh Vân.

Bùa Hộ Mệnh

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 25/10/2013 đến 27/10/2013

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động diễn ra,  tất cả người chơi có vật phẩm Bùa (mặc trên người ) cường hóa + 10 và khảm nạm  + 4 sẽ nhận được phần thưởng:

  • 2 Hộp Bí Bảo Cấp 40
  • 2 Vé 30000 EXP Pet
  • 50 Lá
  • 300 000 Bạc

Chú ý:

  • Mỗi phần thưởng chỉ nhận dc 1lần
  • Khi đạt đủ điều kiện nhận thưởng, vào hộp thư, chọn liên hệ CS gửi nội dung với cú pháp BuaHoMenh