Bộ Kinh Vân - Áo Choàng Hiệp Sĩ

Một sự kiện đầu tuần hấp dẫn dành tặng riêng đến các chiến binh của cụm máy chủ Bộ Kinh Vân.

Áo Choàng Hiệp Sĩ

- Thời gian: Từ 00:00 ngày 22/10/2013 đến 25/10/2013

- Nội dung: Trong thời gian hoạt động diễn ra, người chơi nào có áo choàng cường hóa +5 và khảm nạm 4 viên đá sẽ nhận được phần thưởng như sau:

  • 3 Rương Vũ Khí Nặng cấp 40
  • 3 Rương Vũ Khí Nhẹ Cấp 40
  • 3 Vé Giám Định
  • 300 000 Bạc

Chú ý:

  • Mỗi phần thưởng chỉ nhận dc 1lần
  • Khi đạt đủ điều kiện nhận thưởng, vào hộp thư, chọn liên hệ CS gửi nội dung với cú pháp AoChoang