Thể Lệ

THỜI GIAN

Từ 15:00’ ngày 15/01 đến 23:59' ngày 21/01

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày user nạp mệnh giá từ 20.000 VND trở lên sẽ nhận được GiftCode tại ô NHẬN QUÀ, dùng GiftCode đó vào Thành Thái Dương, gặp NPC Mã Đổi Sự Kiện để nhận quà.

- GiftCode dành cho tất cả các máy chủ (bao gồm cả máy chủ mới)

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Sau khi click nhận Code, Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

THÔNG TIN CODE:

Code Super EXP : vé exp nhân vật (30.000) *20

Code Super VIP: vé exp nhân vật (30.000) *20; LB Hùng Vương (Cao Cấp) *1

Chi tiết LB Hùng Vương (Cao Cấp):

Mở LB Hùng Vương (Cao Cấp) có cơ hội nhận được:

  • Thanh Long Ấn (cấp 1)
  • Huyền Vũ Giáp (cấp 1)
  • Chu Tước Diệm (cấp 1)
  • Bạch Hổ Hống (cấp 1)
  • Phiếu Rút Thưởng
  • Thiểm Quang Ngân Nguyệt Hộ Phù (Cực Phẩm)
  • Và còn nhiều phần thưởng hấp dẫn khác