Thể Lệ

THỜI GIAN

Từ 14:30’ ngày 12.03 đến 23:59' ngày 19.03

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày user nạp mệnh giá từ 20.000 VND trở lên sẽ nhận được GiftCode tại ô NHẬN QUÀ, dùng GiftCode đó vào Thành Thái Dương, gặp NPC Mã Đổi Sự Kiện để nhận quà.

- GiftCode dành cho tất cả các máy chủ (bao gồm cả máy chủ mới)

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Sau khi click nhận Code, Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

THÔNG TIN CODE:

Code SuperEXP: Vé EXP Nhân Vật (30000) x20; Bạc x1000000

Code SuperVIP: Vé EXP Nhân Vật (30000) x20; Rương LB Hùng Vương Cao Cấp x1