Thể Lệ

THỜI GIAN

Từ 11:00’ ngày 16/08 đến 23:59' ngày 23/08

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, user nạp mệnh giá từ 20.000 VND trở lên vào game sẽ nhận được code.

- Chỉ dành cho tất cả các máy chủ (bao gồm cả máy chủ mới)

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

THÔNG TIN CODE:

Code Super EXP : vé exp nhân vật (30.000) *20

Code Super VIP: vé exp nhân vật (30.000) *20; LB Hùng Vương Cao Cấp *1

Chi tiết LB Hùng Vương Cao Cấp:

Mở ra ngẫu nhiên nhận:

Thanh Long Ấn (cấp 1)

Huyền Vũ Giáp (cấp 1)

Chu Tước Diệm (cấp 1)

Bạch Hổ Hống (cấp 1)

Phiếu Rút Thưởng

Thiểm Quang Ngân Nguyệt Hộ Phù (Siêu Hiếm)

Và còn nhiều phần thưởng hấp dẫn khác...