Black Friday - Thể Lệ

THỜI GIAN

Từ 14:00’ ngày 6.04 đến 23:59' ngày 12.04

NỘI DUNG

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày user nạp mệnh giá từ 20.000 VND trở lên sẽ nhận được GiftCode tại ô NHẬN QUÀ, dùng GiftCode đó vào Thành Thái Dương, gặp NPC Mã Đổi Sự Kiện để nhận quà.

- GiftCode dành cho máy chủ mới mở hôm nay

- Link lấy Giftcode: http://pvtk.kul.vn/blackfriday/nhan-code.html#scroll

Ví dụ:

- User nạp ngày đầu tiên sẽ nhận code ngày 1.

- User không nạp ngày 2, qua ngày 3 user nạp tiếp sẽ nhận quà ngày 2.

- User nạp tiếp ngày 4 sẽ nhận quà ngày 3, user nạp tiếp ngày 5 sẽ nhận quà ngày 4...v.v....

Sau khi click nhận Code, Code được lưu trong mục Lịch Sử. 

QUÀ TẶNG

 

Ngày nạp Phần thưởng Giftcode
Ngáy 1 Vé exp nhân vật (30000)*5
Khóa Vạn Năng*5
Vé cường hóa (khóa)*2
Ngày 2 Vé exp nhân vật (30000)*10
Vé exp Pet (30000)*10
Đá Tẩy Tủy*5
Ngày 3 Cuộn Giám Định Cao Cấp*5
Cuộn Giám Định Tiến Cấp*5
Vé Tiến Cấp Cường Hóa*5
Ngày 4 Vé exp nhân vật (30000)*15
Vé exp Pet (30000)*15
Cuộn giám định (khóa)*5
Ngày 5 Vé cường hóa (khóa)*5
Đá Tẩy Tủy*10
Vé exp nhân vật(30000)*15
Ngày 6 Đá Trùng Sinh*10
Cuộn giám định (khóa)*10
Tân Lễ Bao*2
Ngày 7 Tân Lễ Bao*3
Thẻ May Mắn*2
Vé exp nhân vật (30000)*20