31.01: Gộp máy chủ Hỏa Kiếm và Hiên Viên Quyết

Thưa các chiến binh,

BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ HỎA KIẾM và HIÊN VIÊN QUYẾT thành máy chủ LÔI KIẾM để các chiến binh có thêm cơ hội cạnh tranh so tài thú vị.

Thời Gian Bảo Trì Gộp Máy Chủ: 15h00' - 17:00' ngày 31.01.2018

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ HỎA KIẾM  và HIÊN VIÊN QUYẾT.

Mời các chiến binh thuộc máy chủ gộp tham gia sự kiện sau:

Tích Điểm Đấu Trường

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 03.02.2018

Trong thời gian sự kiện,tham gia đấu trường mỗi đêm, top 10 tích điểm mỗi ngày nhận phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Tân Lễ Bao*5 + Vé cường hóa (khóa) *10 + 500  Lá
2
Tân Lễ Bao*4 + Vé EXP nhân vật *10 + 300 Lá
3
Tân Lễ Bao*3 + Vé EXP nhân vật *5 + 200 Lá
4 - 10
Tân Lễ Bao*2

Lưu ý: các phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.

Mời các chiến binh cùng tham dự!