29.03: Nạp Mỗi Ngày Nhận Thú Cưỡi Đế Vương

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

29.03 - 31.03

Thời gian

Từ ngày 29.03 đến 23:59 ngày 31.03

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
100.000 Phiếu Rút Thưởng x1
350.000 Phiếu Rút Thưởng x2
500.000 Phiếu Rút Thưởng x3
850.000 Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư x1
1.700.000 Thời trang Song Tử x1
2.000.000  Vũ Khí Tước Vũ *1
2.500.000 Moto Phích Lịch x1
3.000.000 Thú Cưỡi Đế Vương x1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  3.000.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!