27/08 Mở Sự Kiên Tích Nạp Ngày

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

27.08 - 31.08

Thời gian

Từ ngày 27.08 đến 23:59 ngày 31.08

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
20.000 Vé Cường Hóa Khóa *5 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *5
100.000 Thẻ May Mắn *1 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *5
200.000 Phiếu Rút Thưởng *1 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *10
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *20
1.000.000 Phiếu Rút Thưởng *3 + Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa *30
1.500.000 Hộp Nhẫn Lạp Bát
3.000.000 Sư Thứu Hùng Ưng

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  3.000.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!