26.02: Gộp máy chủ Chiến Long và Thái Sơn

Thưa các chiến binh,

BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ CHIẾN LONG và THÁI SƠN thành máy chủ HỎA DIỄM để các chiến binh có thêm cơ hội cạnh tranh so tài thú vị.

MÁY CHỦ GỘP: HỎA DIỄM

26.02.2018

Thời Gian Bảo Trì Gộp Máy Chủ: 15h00' - 17:00' ngày 26.02.2018

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ CHIẾN LONG và THÁI SƠN

Chúc các chiến binh có những khoảnh khắc thư giãn thú vị cùng PVTK!