24.07 Thập Liên Khiêu Tái Khai Mở

Các chiến binh thân mến,

Thập Liên Khiêu phụ bản quyết đấu Boss sẽ mở vào ngày hôm nay 24.07.

Mời các chiến binh cùng thử tài với phụ bản này nhé!

PHỤ BẢN THẬP LIÊN KHIÊU

 

Thời Gian

Từ ngày 24.07 đến ngày 30.07

Chi tiết sự kiện

Map: Quảng trường Tân Nguyệt Trấn

NPC: Boss Thập Liên Khiêu

 

Lưu ý:

- Phải có item chứng cứ Thập Liên Khiêu trong người mới có thể vào phụ bản

- Tham gia phụ bản đánh bại tất cả các loại quái, boss trong 10 ải liên tiếp sẽ xong nhiệm vụ.

 

Sau khi khiêu chiến thành công các loại quái trong phụ bản người chơi phải sử dụng item Bằng chứng Thập Liên Khiêu để đổi thưởng.

Khi mở phần thưởng diệt Cự Thạch sẽ có cơ hội nhận được

- Mộc Ma Tượng

- Tọa Lang

- Kiếm Griffin

- Thương Cương

- Tân Lễ Bao

 

Khi mở hộp phần thưởng Diệt Ma Ngưu có dịp nhận được:

- Sư Thứu Thần Thánh

- Ngựa Ma Viêm

- Vua Bách Thú

- Gấu Trúc

- Giáp Sư Thứu

- Trứng pet Đại Thánh Truyền Thuyết

- Thú Tân Xuân

- Chiến Y Batman

Hoạt động sẽ bắt đầu ngay, các bạn đừng bỏ lỡ!!!