24.02 Chuỗi Sự Kiện Ưu Đãi Cuối Tuần

Cash Shop Giảm Giá 15%

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, các vật phẩm trên Cash shop sẽ đồng loạt giảm giá 15%.

Cập Nhật Vật Phẩm trên VIP Shop

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2019 đến ngày 28/02/2019.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Shop VIP Thời Hạn sẽ mở bán thú cưỡi bằng KNB với chi tiết như sau:

THÚ CƯỠI GIÁ BÁN (KNB)
Tiên Phong Chí Mạng Hạt 17.000
Chu Tước Nhỏ 20.000
Dục Huyết Phượng Hoàng 22.000
Sư Thứu Hùng Ưng 23.000