23.10: Nạp Thẻ Mỗi Ngày Nhận Sư Thứu Hùng Ưng

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

23.10 - 26.10

Thời gian

Từ ngày 23.10 đến 23:59 ngày 26.10

Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho các máy chủ, trừ máy chủ Tuyết Sơn

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
50.000 Tân Lễ Bao *1
100.000 Tân Lễ Bao *2
500.000 Lễ Bao Đặc Biệt *3
1.000.000 Thời trang Đội Trưởng Mỹ *1
1.500.000  Vũ khí Xích Thên Sứ *1
2.000.000 Cánh MJ *1
2.500.000 Thú cưỡi Thượng Cổ Dương *1
3.000.000 Thú cưỡi Sư Thứu Hùng Ưng *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc 3.000.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!