23/08: Tiêu Vàng Tích Lũy Nhận Thú Cưỡi Độc

Chào hè cùng Phong Vân Truyền Kỳ,

23/08 Phong Vân Truyền Kỳ mở đợt sự kiên tiêu vàng tích lũy mới với nội dung chi tiết như sau:

Thời Gian

Từ ngày 23/08 đến 23h59 ngày 26/08

Nội Dung

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu Vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
500 vàng Vé Cường Hóa Khóa x5 + Cuộn Giám Định Khóa x5
2.000 vàng Ma Tinh cấp 3*5
5.000 vàng Ma Tinh cấp 4*5
10.000 vàng Bí Thủy Châu*1 + 1000 Lá
21.000 vàng Mảnh Vẫn Thạch *10( nguyên liệu hợp thành Xích Diệm Chu Tước) + 1800 Lá
30.000 vàng Thú Cưỡi Đế Vương Mỹ Nhân Hạt *1

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 5.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 5.000 vàng,  không nhận được mốc 2.000 vàng và 500 vàng.

Hè sôi động cùng Phong Vân Truyền Kỳ!!!!