23.07 - Khai mở máy chủ Vô Danh Kiếm

Thưa các chiến binh,

Một tin cực vui Ban Điều Hành xin thông báo đến toàn thể các chiến binh ngay lúc này đây! Phong Vân Truyền Kỳ sẽ khai mở thêm một máy chủ mới để đáp ứng nhu cầu khám phá của các chiến binh tân thủ.

Máy chủ mới VÔ DANH KIẾM sẽ chính thức khai mở vào 09h00 23.07.2015

 

Tân thủ thăng cấp nhận quà

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07 đến 17h00 ngày 30.07

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, nhân vật đạt Level yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng:

Level Phần thưởng
15
Vé EXP Nhân Vật (30000)*2
Kim Cương (đổi bạc)*1
25
Vé EXP Nhân Vật (30000)*3
Kim Cương (đổi bạc)*2
35
Vé EXP Nhân Vật (30000)*4,
Trứng Kì Ảo*1
45
Vé EXP Nhân Vật (30000)*5
Trứng Pet Tiến Hoá Ưu (khoá)*1

Khảm Nạm Đá

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07 đến 23h59 ngày 30.07

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, số lượng đá khảm trong người đạt một mức độ nhất định sẽ nhận được phần thưởng:

Số lượng Đá khảm trên người đạt 50 viên: Nhận 100 Lá
Số lượng Đá khảm trên người đạt 100 viên: Nhận 250 Lá,Tân Lễ Bao*2
Số lượng Đá khảm trên người đạt 150 viên: Nhận 400 Lá, Tân Lễ Bao*3

* Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

BXH Thành Tựu

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07 đến 23h59 ngày 30.07

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi của BXH Thành Tựu sẽ nhận được phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Sư Thứu Thần Thánh Hoàn Mỹ*1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
2
Thanh Loan*1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
3
Thú Tân Xuân*1 + Gấu Thủ Hộ Truyền Thuyết*1
4 - 10
Tân Lễ Bao*5 + 1000 Lá
11 - 50
Tân Lễ Bao*3 + 300 Lá
51 - 100
Trứng Chiến Nữ Bộc*1

*  Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Bảng xếp hạng thuộc tính

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07đến 23h59 ngày 30.07

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, 100 người chơi thuộc tính Ma Công, Chém, Đâm Xuyên, HP trong BXH sẽ nhận thưởng.

Hạng Phần thưởng
1
Sư Thứu Thần Thánh *1+ Tân Lễ Bao*10
2
Thiết Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*8
3
Mộc Ma Tượng*1+ Tân Lễ Bao*5
4 - 10
Tân Lễ Bao*9 + Trứng Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
11 - 30
Tân Lễ Bao*6 + Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
31 - 50
Tân Lễ Bao*4 + Trứng Thú Tướng Quân Đầu Lâu Truyền Thuyết*1
51 - 100
Tân Lễ Bao*2

Ngoài ra người chơi xếp hạng Chém, Đâm, Ma công vào top 3 trong 23/7 - 30/7 còn nhận được thưởng thêm danh hiệu.

Danh hiệu
  • Hạng 1: Tuần Này Hạng 1 Chém *1, Tuần Này Hạng 1 Đâm *1, Tuần Này Hạng 1 Ma công *1
  • Hạng 2: Tuần Này Hạng 2 Chém *1, Tuần Này Hạng 2 Đâm *1, Tuần Này Hạng 2 Ma công *1
  • Hạng 3: Tuần Này Hạng 3 Chém *1, Tuần Này Hạng 3 Đâm *1, Tuần Này Hạng 3 Ma công *1

* Ghi chú:

Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng.

Top BXH nào sẽ nhận được 1 danh hiệu tương ứng với BXH đó.

Thăng cấp quốc gia 

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07 đến 23h59 ngày 30.07

Nội dung: 10 quốc gia xếp hạng đầu đều nhận được thưởng, quốc vương top 3 quốc gia đầu sẽ nhận được Cải Trang Quốc Vương*1 + Thế Giới Vui Vẻ*1

Hạng Phần thưởng
1
Kho bạc quốc gia *10000 + Danh hiệu Thế Giới Vui Vẻ*1 (toàn bộ thành viên)
2
Kho bạc quốc gia *7000
3
Kho bạc quốc gia *5000
4 - 5
Kho bạc quốc gia *3000
6-10
Kho bạc quốc gia *2000

* Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Hoạt động Nạp thẻ nhận quà

Thời gian: Từ 09h00 ngày 23.07 đến 23h59 ngày 30.07

Nạp lần đầu

Nội dung: Trong thời gian sự kiện, nếu nạp tùy ý đạt mốc nhận:

  • Vé EXP Nhân Vật (30000)*2+ Khóa Vạn Năng(khóa) *2

*Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ nhận một lần

Nạp tích lũy

Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tích luỹ nạp thẻ đạt mức chỉ định sẽ nhận được phần thưởng:

Nạp đủ Phần thưởng

4.800.000 Đồng

Sư Thứu Hùng Ưng + Tân Lễ Bao*10 + Vé cường hóa khóa *25

3.500.000 Đồng
Panda Trúc Diệp*1 + Tân Lễ Bao*8+ Vé cường hóa khóa *20
2.700.000 Đồng
Mũ Bí Ngô Lợi Hại*1 + Tân Lễ Bao*6+ Vé cường hóa khóa *15
1.700.000 Đồng
Chiến Y Iron Man *1 + Tân Lễ Bao*5
1.100.000 Đồng
Gấu Thủ Hộ truyền thuyết*1 + Tân Lễ Bao*4
350.000 Đồng
Tân Lễ Bao*1

 * Ghi chú: Kết thúc event BQT tiến hành trao thưởng

Mời các chiến binh cùng tham gia hoạt động!