23/04 Mở Sự Kiện Tiêu Phí Nhận Quà

Thưa các chiến binh,

Nhằm mang lại cho các chiến binh những giây phút thư giãn khi hành tẩu giang hồ và những lợi ích trong quá trình giải cứu thế giới,  Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.

Thời Gian

Từ ngày 23/04 đến 23h59 ngày 25/04

Nội Dung

Trong thời gian hoạt động, người chơi tiêu vàng trong Shop, Shop VIP, Shop VIP Giới Hạn khi đạt  điều kiện sẽ nhận được phần thưởng như sau:

Tiêu Vàng Phần thưởng nhận thêm
2.000 vàng Ma tinh cấp 2 *8+ 200 lá
5.000 vàng Ma tinh cấp 3 *8+ 500 lá
10.000 vàng Ma tinh cấp 4 *10+ 1000 lá
13.000 vàng Rương đồ MJ *1+ 1200 lá
16.000 vàng Mảnh Vẫn Thạch *10 (NL hợp thành Xích Diệm Chu Tước) + 1500 lá
25.000 vàng Kích Khế Ước Thiên Sứ *1 + 1700 lá

Ghi chú

  • Khi kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Không cộng dồn mức tiêu phí vàng.
  • Ví dụ: tiêu 10.000 vàng sẽ nhận được thưởng mốc 10.000 vàng,  không nhận được mốc 2.000 vàng và 5.000 vàng.

Mời các chiến binh cùng tham dự!