21.07: Nạp Thẻ Mỗi Ngày Nhận Xích Thiên Sứ

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

21.07 - 25.07

Thời gian

Từ ngày 21.07 đến 23:59 ngày 25.07

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ trừ máy chủ Xử Nữ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
100.000 Thẻ May Mắn x1
300.000 Phiếu Rút Thưởng x2
500.000 Phiếu Rút Thưởng x3
850.000 Rương Tiềm Năng 70 x1
1.500.000 Vũ Khí Xích Thiên Sứ x1
2.000.000  Cánh MJ x1
2.500.000 Thượng Ma Bạch Dương x1
3.000.000 Dục Huyết Phượng Hoàng x1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  3.000.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!