20.03 Cập Nhật VIP Shop

Cập Nhật Vật Phẩm trên VIP Shop

- Thời gian: Từ ngày 20/03/2019 đến ngày 22/03/2019.

- Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện. Shop VIP Thời Hạn sẽ mở bán thú cưỡi bằng KNB với chi tiết như sau:

THÚ CƯỠI GIÁ BÁN (KNB)
Thanh Loan 18.000
Chu Tước Nhỏ 20.000
Cừu Vui Vẻ 15.000