18.12 - Bảo trì đột xuất 2 máy chủ: Hoả Diệm - Xích Hoả

 

Thưa quý nhân sĩ,

Để cập nhật và hoàn thiện hệ thống, các cụm máy chủ Hoả Diệm - Xích Hoả của Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì đột xuất.

Và thời gian bảo trì như sau:

BẢO TRÌ ĐỘT XUẤT MÁY CHỦ

HOẢ DIỆM - XÍCH HOẢ

Từ 8:30 đến 12:00 ngày 18.12.2019

Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường sau thời gian trên.

Xin chân thành cám ơn sự hỗ trợ của bằng hữu và chúc các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng Phong Vân Truyền Kỳ.

Nay kính báo.