17.09: Chinh phục phụ bản Tròn Năm

Các chiến binh thân mến,

Đ ể đáp ứng nhu cầu tu luyện và chinh phục các thử thách của các chiến binh, PVTK sẽ mở lại phụ bản Tròn Năm ngay sau đây.

Mời các chiến binh cùng tham gia!

PHỤ BẢN TRÒN NĂM

17.09 - 21.09

 

Thời Gian

Từ ngày 17.09 đến 23h59 ngày 21.09

Nội Dung

Điều kiện: Level 60 trở lên

Map: Bản đồ Mạo Hiểm

NPC: Hắc Pháp Sư Lôi Tư, Băng Ca Ca

Lưu ý: Mỗi ngày có thể khiêu chiến tối đa 5 lần. Nếu thất bại có thể mời người chơi khác còn lượt khiêu chiến vào đánh chung.

Đầu tiên nhận 4 nhiệm vụ tại NPC Băng Ca Ca, sau khi nhận nhiệm vụ xong lại NPC Hắc Pháp Sư Lôi Tư tham gia phụ bản tiêu diệt quái vật.

Gặp NPC Hắc Pháp Sư Lôi Tư nhận nhiệm vụ HĐ Tròn Năm.

Tiêu diệt tất cả các boss trong phụ bản để hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng

Sau khi tiêu diệt hết tất cả các boss, sẽ có cơ hội nhận được: Ánh Sáng Thế Giới, Cánh Thế Giới, Bùa Tròn Năm, Nhẫn, Vé Tròn Năm….

Mỗi ngày hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ nhận được Vé Tròn Năm x5. Thu thập đủ 10 cái có thể lại NPC Băng Ca Ca đổi thưởng Rương Tròn Năm PVTK.

Mở Rương Tròn Năm có cơ hội nhận được Vũ Khí mới, Cánh Thế Giới…

 

Hoạt động sẽ mở ngay sau đây. Mời các chiến binh cùng khám phá!