15.11: Nạp Thẻ Mỗi Ngày Nhận Nhẫn Sao Băng

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

15.11 - 16.11

Thời gian

Từ ngày 15.11 đến 23:59 ngày 16.11

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
100.000 Thẻ May Mắn *1
300.000 Phiếu Rút Thưởng *2
500.000 Lễ Bao Đặc Biệt *3
850.000 Rương Tiềm Năng 70 *1
1.500.000  Vũ Khí Ưng Sa Mạc *1
2.000.000 Sách Cường Hóa Mũ Bí Ngô Bạo *1
2.200.000 Nhẫn Sao Băng (Kim) *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.200.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!