15.01: Nạp Mỗi Ngày Rước Ngay Moto

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

15.01 - 17.01

Thời gian

Từ ngày 15.01 đến 23:59 ngày 17.01

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ. (trừ máy chủ mới Tuyết Sơn)

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
100.000 Thẻ May Mắn *1
300.000 Phiếu Rút Thưởng *2
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3
850.000 Rương Tiềm Năng 70 *1
1.500.000  Hộp Nhẫn Lạp Bát *1
2.000.000 Cánh MJ *1
2.500.000 Moto Phích Lịch *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.500.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!