14.2: Shop Thần Bí của Tiểu Lộc

Các chiến binh thân mến!

Cơ hội sở hữu Vật Phẩm  xịn bằng KNB đã tới, các bạn đừng bỏ lỡ nhé.

Thời gian

Mở từ ngày 14/2 đến hết ngày 18/2

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện. Shop Thần Bí sẽ mở bán ở Tân Nguyệt Cổ Trấn với chi tiết như sau:

Có các Rương mới, mỗi Rương có thể mở ra các vật phẩm như bên dưới:

RƯƠNG VŨ KHÍ THÁNH HỒN RƯƠNG VŨ KHÍ VIÊM HỒN
Vô Tận Nhẫn Kiếm Cổ Đạo
Lục Hoa Băng Hoàn Long Ngâm
Tất Hắc Trảo Bá Kiếm Tử Thần
Chùy Hủy Diệt Hung Thiên Sát
Sợ Hãi Sách Băng Sương
Trống Đại Địa Sách Hồng Nguyệt
Hòm Gỗ Kỳ Bí Vong Linh Pháp Khí
Lượng Thứ Của Thần Kiếm Quyết Trạch [Ngân]
Tước Vũ Diễm Thiên Sứ
RƯƠNG THẾ NGUYỆT RƯƠNG VŨ KHÍ PHỤC THÙ
Xích Thiên Sứ-Nhân Mã Bó Hồng
Quần Tinh Nộ Kiếm Thanh Minh
Cung Ma Tướng Kiếm Họa Ảnh
Cung Phá Ma Kiếm Cửu Tuyệt
Xạ Nguyệt Thần Kiếm Hồng Bạc-Phi Tuyết
Cung Liệp Long Kiếm Thương Lang
Cung Hậu Nghệ Răng Nash
RƯƠNG TRANG BỊ THIÊN RƯƠNG TRANG BỊ ĐỊA
Hải Thần Thánh Y Hải Thần Thánh Y
Quần Hải Thần Quần Hải Thần
Hộ Vai Hải Thần Mũ Hải Thần
Găng Hải Thần Găng Hải Thần
Đai Hải Thần Đai Hải Thần
Ủng Hải Thần Ủng Hải Thần
Găng Tay Lê Minh Vai Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Vai Lê Minh Hộ Mũ Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Quần Lê Minh  Pháp Bào Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Áo Lê Minh Găng Tay Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Ủng Lê Minh Đai Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Mũ Lê Minh Quần Lạc Nhật Hoàng Tuyền
Đai Lê Minh Giày Lạc Nhật Hoàng Tuyền
RƯƠNG TRANG BỊ HUYỀN RƯƠNG RANG BỊ HOÀNG
Hải Thần Thánh Y Hải Thần Thánh Y
Quần Hải Thần Quần Hải Thần
Hộ Vai Hải Thần Mũ Hải Thần
Găng Hải Thần Găng Hải Thần
Đai Hải Thần Đai Hải Thần
Ủng Hải Thần Ủng Hải Thần
Giáp Vai Xích Thiên Sứ Giáp Vai Thiên Sứ Cứu Rỗi
Áo Xích Thiên Sứ Găng Tay Thiên Sứ Cứu Rỗi
Găng Tay Xích Thiên Sứ Mũ Thiên Sứ Cứu Rỗi
Mũ Xích Thiên Sứ Quần Thiên Sứ Cứu Rỗi
Quần Xích Thiên Sứ Đai Thiên Sứ Cứu Rỗi
Đai Xích Thiên Sứ Giày Thiên Sứ Cứu Rỗi
Giày Xích Thiên Sứ  
RƯƠNG ÁO CHOÀNG THÁNH QUANG RƯƠNG ÁNH SÁNG VÔ CỰC
Cánh Thiên Sứ Ủng Lưu Tinh Tuế Nguyệt
Trí Bích Ngọc Ủng Lãnh Nguyệt
Nguyệt Điệp Hài Thất Tinh
Ma Dực Tùy Táng Hài Long Thánh
Áo Choàng Tùy Táng Hài Khai Thiên
Cờ Chiến Thắng Ủng Huyền Vũ
Cánh MJ Ủng Chiến Thần
  Ủng Khiếu Lang
  Lollipop-Yêu Cơ Xanh

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!