14.06: Gộp máy chủ Kim Ngưu - Bạch Dương

Thưa các chiến binh,

BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ KIM NGƯU - BẠCH DƯƠNG thành máy chủ HỎA LUYỆN.

MÁY CHỦ GỘP: HỎA LUYỆN

Thời Gian Bảo Trì

09:00' - 11:00 ngày 14.06.2017

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ KIM NGƯU - BẠCH DƯƠNG.

Tên Máy Chủ Mới

HỎA LUYỆN

Mời chiến binh của server gộp HỎA LUYỆN cùng tham dự chuỗi hoạt động hấp dẫn sau:

Login Nhận Quà

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 16.06

Để chúc mừng gộp server thành công, sau khi gộp server xong, nhân vật đạt level 50 sẽ được nhận 300 Lá

Tích Điểm Đấu Trường

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 16.06

Trong thời gian sự kiện,tham gia đấu trường mỗi đêm, top 10 tích điểm mỗi ngày nhận phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Tân Lễ Bao*5 + Vé cường hóa (khóa) *10 + 500  Lá
2
Tân Lễ Bao*4 + Vé EXP nhân vật *10 + 300 Lá
3
Tân Lễ Bao*3 + Vé EXP nhân vật *5 + 200 Lá
4 - 10
Tân Lễ Bao*2

Lưu ý: các phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.

Mời các chiến binh cùng tham dự!