14.06: Bảo trì gộp máy chủ Ma Ảnh Kiếm và Ma Thần Tướng

Thưa các chiến binh,

Đường hành tẩu tiêu dao không năm tháng, khi thực lực tăng cao cũng là lúc các chiến binh khao khát thỏa chí tung hoành, tranh tài cùng quần hùng thiên hạ.

Hiểu được điều đó cũng như mong muốn tái hiện lại bầu không khí náo nhiệt, sôi động tràn đầy nhiệt huyết như ngày đầu bôn tẩu, BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ MA ẢNH KIẾM - MA THẦN TƯỚNG thành máy chủ TIÊU DAO KIẾM.
 

Thời gian bảo trì gộp máy chủ

13:30' ngày 14.06.2016

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ MA ẢNH KIẾM - MA THẦN TƯỚNG

Tên Máy Chủ Mới


TIÊU DAO KIẾM.

Mời chiến binh của server gộp TIÊU DAO KIẾM cùng tham dự chuỗi hoạt động hấp dẫn sau:

Login Nhận Quà

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 19.05

Để chúc mừng gộp server thành công, sau khi gộp server xong, nhân vật đạt level 50 sẽ được nhận 300 Lá

Tích Điểm Đấu Trường

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 16.06

Trong thời gian sự kiện,tham gia đấu trường mỗi đêm, top 20 tích điểm mỗi ngày nhận phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Tân Lễ Bao*5 + Vé cường hóa (khóa) *10 + 500  Lá
2
Tân Lễ Bao*4 + Vé EXP nhân vật (30.000) *10 + 300 Lá
3
Tân Lễ Bao*3 + Vé EXP nhân vật (30.000) *5 + 200 Lá
4 - 10
Tân Lễ Bao*2

Nạp Mỗi Ngày

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 16.06

Trong thời gian sự kiện,mỗi ngày nạp đủ mốc sẽ nhận được thưởng:

Hạng Phần thưởng
150.000
Phiếu Rút Thưởng *1
350.000
Phiếu Rút Thưởng *2
500.000
Phiếu Rút Thưởng *3

Lưu ý: các phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.

Mời các chiến binh cùng tham dự!