13:30' 05.07: Bảo trì gộp máy chủ

Thưa các chiến binh,

BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ CỰ GIẢI và THỢ SĂN thành máy chủ PHONG LUYỆN để các chiến binh có thêm cơ hội cạnh tranh so tài thú vị.

MÁY CHỦ GỘP: PHONG LUYỆN

Thời Gian Bảo Trì Gộp Máy Chủ: 13:30' - 15:00 ngày 05.07.2017

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ CỰ GIẢI và THỢ SĂN.

 

Chúc các chiến binh có những thời gian giải trí vui vẻ cùng PVTK!