13.06: Kiểm tra và xóa nhân vật không hoạt động

Các chiến binh thân mến

Để cộng đồng PVTK ngày càng phát triển và nâng cấp hệ thống, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành kiểm tra và xóa các nhân vật không hoạt động trong thời gian dài.

KIỂM TRA VÀ XÓA NHÂN VẬT

Thời Gian

Thời gian bắt đầu xóa nhân vật: 16:00' ngày 13.06.2016

Máy Chủ Áp Dụng

Máy chủ Ma Ảnh Kiếm

Máy chủ Ma Thần Tướng

Nội Dung

PVTK sẽ tiến hành xóa các nhân vật thỏa các điều kiện:

  • Level <40
  • Thuộc 2 máy chủ: Ma Ảnh Kiếm và Ma Thần Tướng
  • Không hoạt động trong vòng 01 tháng gần đây nhất.

 

 

BĐH PVTK kính báo.