12/07: Tích Nạp Ngày Nhận Sư Thứu Hùng Ưng

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

12.07 - 15.07

Thời gian

Từ ngày 12.07 đến 23:59 ngày 15.07

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
200.000 Thẻ May Mắn *2
400.000 Thẻ May Mắn *4
700.000 Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư *1
1.200.000 Sách Cường Hóa Chu Tước Nhỏ *1
2.000.000 Vũ Khí Tước Vũ *1
2.900.000 Sư Thứu Hùng Ưng *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.900.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!