10h 03.7 - Ra mắt Phiên bản mới Công Thành Chiến

Thưa các chiến binh,

Để con đường phiêu lưu khám phá thế giới của các chiến binh Phong Vân Truyền Kỳ thêm khởi sắc , BĐH sẽ gửi đến các bạn phiên bản mới CÔNG THÀNH CHIẾN với những tính năng nổi bật hấp dẫn.

Mời các chiến binh cùng khám phá!

PHIÊN BẢN MỚI

CÔNG THÀNH CHIẾN

10h ngày 03.07.2015

Phiên bản mới sẽ ra mắt với những tính năng đặc biệt sau:

Tính năng tiến cấp trang bị

Xuất hiện NPC Tiến Cấp Trang Bị tại bản đồ Maya.

Chọn trang bị muốn Tiến Cấp và chuẩn bị đủ nguyên liệu, trang bị sau khi Tiến Cấp xuất hiện thêm thuộc tính mới. Mỗi trang bị có thể Tiến Cấp tối đa 3 lần, lần đầu tỉ lệ thành công 100%, lần 2 và 3 có tỉ lệ thất bại.

Muốn giám định thuộc tính Tiến Cấp phải sử dụng Cuộn Giám Định Tiến Cấp

Thuộc tính Tiến cấp sau khi Giám định có màu Lam

Cuộn giám định Cao cấp - Tiến cấp

Xuất hiện Cuộn giám định Tiến Cấp dùng để giám định Thuộc tính trang bị sau khi Tiến cấp

Xuất hiện Cuộn giám định Cao cấp dùng để giám định Thuộc tính trang bị Cao cấp

Dùng Cuộn giám định Cao cấp có thể giám định trang bị MJ cao cấp

Danh hiệu mới đặc biệt

Xuất hiện danh hiệu mới

Người chơi sử dụng danh hiệu đặc biệt khi online sẽ được thông báo trên kênh Chung

Thẻ biến hình Pet

Xuất hiện thẻ biến hình Pet, người chơi sử dụng sẽ biến thành Pet và sở hữu kỹ năng của Pet đó

Sở hữu Kỹ năng của pet Đăng Linh

Chiến Binh hãy cùng tham dự!