09h 31.07: Bảo trì máy chủ định kỳ

Thưa quý nhân sĩ,

Các cụm máy chủ của Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì hệ thống định kỳ.

Thời gian bảo trì như sau:

Thời gian bảo trì dự kiến:

Từ 10:00 đến 11:00 ngày 31.07.2017

Sau thời gian này, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Chúc bằng hữu sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng Phong Vân Truyền Kỳ.

Nay kính báo.