09.11: Nạp Thẻ Mỗi Ngày Nhận Vũ Khí Cupid

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ xin gửi đến các bạn hoạt động hấp dẫn sau đây.


 

NẠP THẺ MỖI NGÀY

09.11 - 12.11

Thời gian

Từ ngày 09.11 đến 23:59 ngày 12.11

Phạm vi áp dụng

Tất cả các máy chủ.

Nội dung

Trong thời gian diễn ra event, nạp đủ mốc mỗi ngày theo yêu cầu sẽ được nhận thưởng:

Mức Nạp Phần Thưởng
100.000 Thẻ May Mắn *1
300.000 Thẻ May Mắn *2
500.000 Phiếu Rút Thưởng *3
850.000 Sách Cường Hóa Bùa Nguyệt Hư *1
1.500.000  Sách Cường Hóa Chu Tước Nhỏ *1
2.000.000 Vũ Khí Tước Vũ *1
2.500.000 Vũ Khí Cung Cupid *1

 

Lưu ý

  • Kết thúc hoạt động, Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành phát thưởng. 
  • Khi nạp mốc  2.500.000 sẽ nhận thưởng tất cả mốc nạp.

Mời các chiến binh cùng tham dự!