09.01: Gộp máy chủ Lôi Luyện và Tiêu Dao Kiếm

Thưa các chiến binh,

BĐH sẽ tiến hành gộp máy chủ LÔI LUYỆN và TIÊU DAO KIẾM thành máy chủ XÍCH HỎA để các chiến binh có thêm cơ hội cạnh tranh so tài thú vị.


 

Thời Gian Bảo Trì Gộp Máy Chủ: 13h30' - 14:30' ngày 09.01.2018

Lưu ý: các máy chủ khác vẫn hoạt động bình thường trừ hai máy chủ LÔI LUYỆN và TIÊU DAO KIẾM

Mời các chiến binh thuộc máy chủ gộp tham gia sự kiện sau:

Login Nhận Quà

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 11.01

Để chúc mừng thành công gộp cụm server, người chơi đăng nhập thành công sau khi gộp và cấp trên 50 sẽ nhận được 300 Lá.

Tích Điểm Đấu Trường

Thời gian: Sau khi mở server đến 23:59' ngày 11.01

Trong thời gian sự kiện,tham gia đấu trường mỗi đêm, top 10 tích điểm mỗi ngày nhận phần thưởng:

Hạng Phần thưởng
1
Tân Lễ Bao*5 + Vé cường hóa (khóa) *10 + 500  Lá
2
Tân Lễ Bao*4 + Vé EXP nhân vật *10 + 300 Lá
3
Tân Lễ Bao*3 + Vé EXP nhân vật *5 + 200 Lá
4 - 10
Tân Lễ Bao*2

Lưu ý: các phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc sự kiện.

Mời các chiến binh cùng tham dự!