08.07 Khai Mở Phụ Bản Độc Thân

Các chiến binh thân mến,

Phụ bản độc thân trở lại trong hè 2018, tham gia ngay, nhận quà HOT nha các chiến binh!

Thời Gian

Từ ngày 08/07 đến hết ngày 14/07

Nội Dung

Map: Quảng Trường Tân Nguyệt Trấn

NPC: Nguyệt Lão

Sau khi vào phụ bản Lễ Độc Thân đối thoại với NPC Nguyệt Lão nhận nhiệm vụ tiêu diệt Miêu Yêu.

Tới NPC Nguyệt Lão trả nhiệm vụ tiêu diệt Miêu Yêu, sau đó nhận tiếp nhiệm vụ tiêu diệt Thủ Hộ Mắt Trận.

Trở về Nguyệt Lão trả nhiệm vụ. Sau đó nhận nhiệm vụ tiêu diệt Tiểu Yêu.

Tiêu diệt Chiến Tướng Đầu Bò.

Trả nhiệm vụ tại Nguyệt Lão. Tiêu diệt Quái Đầu Bò và Quái Đầu Sói.

Cuối cùng tiêu diệt Ma Ngưu Ngàn Năm nhận thưởng phụ bản Lễ Độc Thân.

Hoạt động sẽ bắt đầu ngay hôm nay, các bạn đừng bỏ lỡ!!!