06.02: Shop Mở Bán Thú Cưỡi VIP

Thưa các chiến binh,

Phong Vân Truyền Kỳ sẽ mở bán Thú Cưỡi tại Shop VIP nhằm phục vụ nhu cầu tu luyện của các chiến binh.

Mời các chiến binh tham gia!

VIP SHOP MỞ BÁN THÚ CƯỠI

06.02 - 10.02

Thời gian

Từ 06.02 đến 15h 10.02.2018

Nội dung

Trong thời gian hoạt động, tại Shop sẽ  lên kệ mở bán các thú cưỡi như sau:

Thú Cưỡi Giá Bán
Thanh Loan 15.000 KNB
Panda Lá Trúc 20.000 KNB
Hùng Ưng Sư Thứu 27.000 KNB
Moto Phích Lịch 20.000 KNB

Thanh Loan

Moto Phích Lịch

Nhân sĩ nhanh tay để sở hữu những thú cưỡi mới vô cùng đặc biệt chỉ có trong dịp này nhé!