15.08 - Bảo Trì Cập Nhật Tính Năng Nạp Tiền Qua Trang nap.kul.vn

Thưa quý nhân sĩ,

Các cụm máy chủ của Phong Vân Truyền Kỳ sẽ tiến hành bảo trì server để cập nhật tính năng nạp tiền qua trang nap.kul.vn

Thời gian bảo trì như sau:

Thời gian dự kiến: Từ 14:00 đến 15:00 ngày 15.08.2019

Sau thời gian này, mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường. Chúc bằng hữu sẽ có những trải nghiệm thú vị cùng Phong Vân Truyền Kỳ.

Nay kính báo.