04.2 Là VIP Nhận Quà

Là VIP Nhận Quà

- Thời gian: Từ 04/2 đến 07/2/2020

- Event Là Vip nhận quà

- CashShop giảm giá 15% khi các vật phẩm mua bằng Vàng

- Phần Thưởng:

 

PHẦN THƯỞNG
Kim Diệp x300
Cuộn Giám Định Cao Cấp Khóa x5
Trận Hình Toái Phiến Bảo Rương  x1

Mời các chiến binh cùng khám phá!!!